Receptarieprogrammet

180 hp

Studieplan, FRC1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
FRC1Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 24 maj 2018
Diarienummer
MEDFARM 2015/714

Termin 1

År 1

Det första året omfattar en introduktion till professionen samt grundläggande kurser i cellbiologi och farmaceutisk kemi. Under första året behandlas även organfunktion kopplat till hur läkemedel verkar.

Termin 2

Termin 3

År 2

Kurserna under det andra året behandlar läkemedelseffekter, hur läkemedel omsätts i kroppen samt olika beredningsformer. Vidare ingår kurser om läkemedelsanvändning på både samhälls- och individnivå.

Termin 4

Termin 5

År 3

År 3 fokuserar på receptariens yrkesroll med kurser som behandlar rådgivning kring receptfria läkemedel och lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvård. Vidare ingår en specialiseringsperiod på 5 veckor och ett fördjupningsprojekt på 10 veckor. Programmet avslutas med 10 veckors verksamhetsförlagd utbildning på apotek.

Specialiseringskurs 7,5 hp

Termin 6

Fördjupningsprojekt 15 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin