Fysiologi

9 hp

Kurs, Grundnivå, 3FF312

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Efter avslutad kurs kommer du besitta tillräcklig kunskap i fysiologi för att kunna beskriva hur livsprocesserna styrs på organnivå samt i människan som helhet. Denna kunskap ska lägga en grund för förståelsen av orsaker till sjukdom, befintliga farmakologiska effekter av läkemedel samt utveckling av nya terapiformer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin