Masterprogram i innovativ medicin

120 hp

Translationell medicinsk verksamhet strävar mot att överbrygga klyftan mellan forskning och klinisk tillämpning genom att utveckla ny diagnostik och nya behandlingar. Detta är kärnan i masterprogrammet i innovativ medicin – en tvåårig utbildning som ger dig kunskap, färdigheter och kompetenser för framtida karriär inom tvärvetenskaplig och internationellt konkurrenskraftig akademisk forskning eller privat sektor.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, Heidelberg, Groningen, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i innovativ medicin – IMIM – är ett tvåårigt internationellt masterprogram med fokus på translationell medicinsk forskning, moderna molekylära tekniker, innovation och entreprenörskap. Utbildningen är ett europeiskt samarbetsprojekt mellan Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna, Universität Heidelberg, Tyskland, och Uppsala universitet. Ett flertal internationella företag inom Life Sciences är associerade till utbildningen liksom ytterligare universitet i Brasilien, Chile, Colombia och Mexico.

IMIM-programmet tränar dig för forskning både i akademin och i industrin, bland annat genom ett multidisciplinärt grupprojekt - "Bench to Bedside and Beyond" (BBB), fokuserat på translationell medicin och innovationsprocessen med affärsmannaskap och entreprenörskap. IMIM-programmet har fått EIT Health kvalitetsstämpel.

Du söker till IMIM-programmet direkt genom programkontoret i Groningen.

Studentprofil

Du som söker programmet vill få färdigheter och kompetens inom translationell medicin för att arbeta i internationella och interdisciplinära team som forskare eller annat yrke inom akademin eller industrin.

Du har utmärkta färdigheter i engelska och trivs med att interagera med människor från hela världen. Du är nyfiken och gillar att lösa problem kreativt och innovativt. Du är mycket motiverad att bedriva en karriär inom akademisk forskning eller arbeta med innovation och entreprenörskap inom industrin eller i ditt eget startup företag.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med medicinsk vetenskap som huvudområde samt en motsvarande examen från något av de andra lärosäten som deltar i samarbetet.

På IMIM-programmet studerar du vid minst två av de tre europeiska universiteten och har ytterligare möjlighet att utföra forskningsprojekt i industri, vid associerade universitet i Sydamerika eller andra lärosäten.

Beroende på förkunskaper och antagning förläggs ditt första år vid endera universitetet i Uppsala, Heidelberg eller Groningen med samläsning delvis med befintliga masterprogram.

Om du börjar första året vid Uppsala universitet

Börjar du ditt första år vid Uppsala universitet får du under termin 1, fördjupade kunskaper om de molekylära och cellulära mekanismer som orsakar genetiska sjukdomar och cancer samt aktuella metoder och tekniker som används vid diagnostik och behandling. Du utför ett kortare forskningsprojekt, skriver en vetenskaplig artikel, evaluerar och presenterar aktuell forskning. Du följer också en seminarieserie i bland annat bioinformatik, forsknings- och bioetik. Under termin 2 utför du ett längre individuellt forskningsprojekt om 30 hp i en forskargrupp.

Om du börjar andra året vid Uppsala universitet

Om du förlägger ditt andra år vid Uppsala universitet får du under termin 3 ytterligare forskningserfarenhet under ett individuellt projekt om 30 hp, vilket utförs endera vid ett universitet eller i ett företag. Programmet avslutas under sista terminen med ett självständigt examensarbete (30 hp) i form av ett forsknings- eller utvecklingsprojekt utfört i forskargrupp eller företag, nationellt eller internationellt.

Bench to Bedside and Beyond

För att stimulera till ett innovativt och translationellt tänkande integreras under alla terminer i utbildningen ett multidisciplinärt grupprojekt - "Bench to Bedside and Beyond" (BBB) - fokuserat på translationell medicin, innovationsprocessen med affärsmannaskap och entreprenörskap. Inom BBB kommer du att analysera olika forskargruppers framgångskoncept, utforma en forskningsansökan, utarbeta en affärsplan och utveckla detta till en produkt, och under sista terminen sätta samman en doktorandansökan eller initiera ett "start-up" företag.

IMIM Spring School and Summer School - Industry Perspectives on Innovative Medicine

Som en del av BBB får du ytterligare träna dina färdigheter i ledarskap, skriftlig och muntlig kommunikation på IMIM Spring School samt bygga ditt kontaktnätverk genom en företagsmässa med ett flertal internationella företag. På Summer School IPIM – Industry Perspectives on Innovative Medicine, utvecklar du dina kunskaper inom entreprenörskap, intellektuell äganderätt och forskningsfinansiering.

Kurser inom programmet

För kurser inom programmet, se studieplanen.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, uppgifter, laborativa moment och projektarbeten, individuellt och i grupp. Föreläsare är forskare och experter inom sitt område från akademin och företag.

Seminarier, laborationer och projektarbeten tränar dig i att kritiskt granska egna och andras resultat, sammanställa och presentera muntligt och skriftligt, och även att planera och driva forskningsprojekt.

Programmet ges helt på engelska.

IMIM-programmet förbereder dig för en karriär på den globala arbetsmarknaden inom akademisk forskning, i Life Science företag eller Pharma industrin men även för att starta upp ditt eget företag.

Majoriteten av våra IMIM-studenter påbörjar forskarutbildning vid olika internationella universitet eller i globala läkemedelsföretag efter sitt examensarbete. Ett flertal arbetar inom Life Science-sektorn som till exempel projektledare, specialister eller forskningsassistenter.

Du kan läsa mer om programmets alumner på IMIM-programmets internationella hemsida.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin