Masterprogram i innovativ medicin

120 hp

Studieplan, MIM2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MIM2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 23 april 2019
Diarienummer
MEDFARM 2019/154

Masterprogram i innovativ medicin 120 hp

Studieplaner

IMIM-studenter läser år 1 vid ett av universiteten i Heidelberg, Groningen eller Uppsala och fortsätter sedan år 2 vid antigen Groningen eller Uppsala. Detta innebär att det kan finnas tre studiegångar som leder till dubbelexamen och masterexamen i Medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet:

  1. År 1 Groningen + År 2 Uppsala (UG/UU),
  2. År 1 Uppsala + År 2 Groningen (UU/UG), 
  3. År 1 Heidelberg + År 2 Uppsala (HEI/UU). (4. Heidelberg hade läsår 2016/2017 delvis andra kurser i programmet.)

Alla listade kurser nedan ingår i IMIM-programmet, varav en del är valbara.

1. UG/UU Studieplan År 1 Groningen och År 2 Uppsala  

Kurser År 1 vid universitetet i Groningen

MSc Medical Pharmaceutical Drug Innovation 

Top Class I: Recent developments in medical, biomedical and pharmaceutical sciences (11 ECTS) 

Top Class II: Modern Techniques in medical, biomedical and pharmaceutical sciences (9 ECTS) 

BBB1: Developing BBB background knowledge (4 ECTS) 

Research project I (30 ECTS) 

BBB2: Designing a BBB research proposal (4 ECTS) 

BBB Spring School Personal Development (2 ECTS) 

Kurser År 2 vid Uppsala universitet

Termin 3

3MR300 Avancerad forskningspraktik T3, 30 hp

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1F

(omfattar BBB3 samt BBB Summer School Industrial Perspectives on Innovative Medicine)

(Alternativ under termin 3 vid UU:

3MG232 Forskningsprojekt 15 hp

3MG036/3MG236 Bioimaging och cell analys 7,5 hp

3MG035/3MG235 Regenerativ medicin 7,5 hp)

Termin 4

3MG215 Masterprojekt i Innovativ medicin 30 hp (omfattar BBB4)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A2E

2. UU/UG  Studieplan År 1 Uppsala och År 2 Groningen   

Kurser År 1 vid Uppsala universitet

Termin 1

3MG207 Medicinsk genetik och cancer; molekylära mekanismer 15hp (omfattar BBB1)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1F

3MG208 Molekylärmedicinsk Teknik 15 hp (omfattar BBB1)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1F

Termin 2

3MR200 Avancerad forskningspraktik T2, 30 hp

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1F

(omfattar BBB2 samt BBB Spring School Personal Development)

(Alternativ under termin 2 vid UU:

3MG232 Forskningsprojekt 15 hp

3MG025/3MG206 Genomic and Epigenomic medicine 15 hp

3MG026/3MG209 Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik 7,5 hp

3MG028/3MG210 Biomarkörer, identifiering och validering 7,5 hp)

Kurser År 2 vid universitetet i Groningen

MSc Medical Pharmaceutical Drug Innovation 

BBB Summer School Industrial Perspectives on Innovative Medicine (2ECTS) 

Top class IV: Theoretical Preparation for advanced research in medical, biomedical and pharmaceutical sciences: writing project proposals (5ECTS) 

BBB3: Creating a business plan (4ECTS) 

Introduction to research project II (3ECTS) 

Research project II (30ECTS) 

Extension research project II or a (track-dedicated) Elective course (5ECTS) 

Colloquium II (3ECTS) 

Top class V: Theoretical Preparation for advanced research in medical, biomedical and pharmaceutical sciences: tender research proposal/ Research proposal incl. BBB4: Creating a BBB product (e.g. Start-up company, Research grant etc): (Top Class V = 8ECTS; the BBB4 part is 4 ECTS of this) 

3. HEI/UU Studieplan År 1 Heidelberg och År 2 Uppsala 

Kurser År 1 vid universitetet i Heidelberg Medical Faculty Mannheim

MSc in Translational Medical Research programme (one year)

Från 2017-

Module 1. The biological basis of disease. 7 ECTS

1.1 Scientific key competences

1.2 Cellular and molecular basis of disease processes

1.3 Disease processes lab

1.4 Biostatistics 1

Module 2. Diagnosis and clinical treatment 6 ECTS

2.1 State of the art, cutting edge research and current challenges in diagnosis and clinical treatment

2.2 Diagnosis and clinical treatment lab

2.3 Clinical studies and biostatistics 2

Module 3. Research in practice 10 ECTS

3.1 Individual laboratory research project.   

3.2. Research proposal project                    

Module 4. Translation in lab and clinics 7 ECTS

4.1 Case studies

4.2 Infrastructure for translational research

4.3 Drug development

4.4 Translation lab

4.5 Industry and innovation

Module 5. Research project  30 ECTS

Research project with written and oral presentation

Under År 1 ingår IMIM-specifika moment BBB1, BBB2 samt BBB Spring School Personal Development. 

Kurser År 2 vid Uppsala universitet

Termin 3

3MR300 Avancerad forskningspraktik T3, 30 hp

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1F

(omfattar BBB3 samt BBB Summer School Industrial Perspectives on Innovative Medicine)

 (Alternativ under termin 3 vid UU:

3MG232 Forskningsprojekt 15 hp

3MG036/3MG236 Bioimaging och cell analys 7,5 hp

3MG035/3MG235 Regenerativ medicin 7,5 hp)

Termin 4

3MG215 Masterprojekt i Innovativ medicin 30 hp (omfattar BBB4)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A2E

  

4. HEI/UU Studieplan År 1 Heidelberg 2016/2017 och År 2 Uppsala  

Endast 2016/2017 Kurser År 1 vid universitetet i Heidelberg Medical Faculty Mannheim

MSc in Translational Medical Research programme (one year)

Modulen 5 består av ett antal valfria moment och någon av dessa ingår i utbildningen. Under år 1 ingår IMIM-specifika moment BBB1, BBB2 (1 ECTS) samt BBB Spring School Personal Development

1               Foundation Module                   3 ECTS                                                       

1.1            Basic aspects of research and laboratory work

1.2            Fundamental aspects of cellular and molecular biology/of medical science and practice (elective)

2               The molecular and cellular basis of medical disorders.     8 ECTS

2.1            Advanced cell and molecular biology

2.2            Cell physiology (2 days, Thursday/Friday)

2.3            Practical: molecular and cell biology methods

2.4            Biostatistics 

5.1            MO Tumor biology and metastasis

5.1            NB Molecular and cellular regulation of the nervous system

5.1            VM Molecular and cellular regulation of the vasculature 

3               Understanding disease processes.         12 ECTS

3.1            Introduction to animal experimentation

3.2            Extended key competences project

3.3            Disease processes

3.4            Project practical in research laboratories 

5.2            MO Metastasis II

5.2            NB/VM Disease processes involving the vasculature and pathophysiology of neuro-vascular interactions

5.3            MO Pathophysiology of cancer/tumor-host interactions

5.3            NB Pathologies of the nervous system 

5.3            VM Pathologies of the vasculature

4               Diagnosis and therapy.     11 ECTS

4.1            Drug development and clinical trials

4.2            Tools for translational research 

5.4            MO Animal models in translational oncology research

5.4            NB Animal models of nervous system disorders and behavioural neurobiology: translational research

5.4            VM Animal models in translational research and experimental therapy in vascular medicine

5.5            MO Cancer diagnostics and imaging

5.5            Diagnosis, imaging and therapy of nervous system disorders

5.5            Diagnosis, imaging and therapy of vascular disorders

4.3            Therapeutic strategies: established and experimental

4.4            Case studies: therapeutic targeting and translational medicine

4.5            Project practical in research laboratories 

6.1            Research Internship project  25 ECTS

6.2            Presentation of Internship project 

Kurser År 2 vid Uppsala universitet

Termin 3

3MR300 Avancerad forskningspraktik T3, 30 hp

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1F

(omfattar BBB3 samt BBB Summer School Industrial Perspectives on Innovative Medicine)

(Alternativ under termin 3 vid UU:

3MG232 Forskningsprojekt 15 hp

3MG036/3MG236 Bioimaging och cell analys 7,5 hp

3MG035/3MG235 Regenerativ medicin 7,5 hp)

Termin 4

3MG215 Masterprojekt i Innovativ medicin 30 hp (omfattar BBB4)Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A2E

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin