Masterprogram i innovativ medicin

120 hp

Studieplan, MIM2M

Kod
MIM2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 30 maj 2023
Diarienummer
MEDFARM 2023/858

Masterprogram i innovativ medicin 120 hp

Studieplaner

IMIM-studenter läser år 1 vid ett av universiteten i Heidelberg, Groningen eller Uppsala och fortsätter sedan år 2 vid antigen Groningen eller Uppsala. Detta innebär att det kan finnas tre studiegångar som leder till dubbelexamen och masterexamen i Medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet:

  1. År 1 Groningen + År 2 Uppsala (UG/UU),
  2. År 1 Uppsala + År 2 Groningen (UU/UG), 
  3. År 1 Heidelberg + År 2 Uppsala (HEI/UU). 

Alla listade kurser nedan ingår i IMIM-programmet, varav en del är valbara.

1. UG/UU Studieplan År 1 Groningen och År 2 Uppsala  

Kurser År 1 vid universitetet i Groningen

Molecular Medicine and Innovative Treatment (MMIT)

Mechanisms of disease and innovative therapies (11 ECTS)

Experimental techniques in research (9 ECTS)

Bench to Bedside and Beyond 1 (4 ECTS)

Springschool (2 ECTS)

BBB2 (4 ECTS)

Research project I ( 25 ECTS)

Elective course (5 ECTS)

Kurser År 2 vid Uppsala universitet

Termin 3

3MR300 Avancerad forskningspraktik 2, 30 hp

(omfattar BBB3 samt IPIM Summer School Industrial Perspectives on Innovative Medicine)

(Alternativ under termin 3 vid UU:

3MG232 Forskningsprojekt 15 hp

3MG236 Bioimaging och cell analys 7,5 hp

3MG235 Regenerativ medicin 7,5 hp)

Termin 4

3MG215 Masterprojekt i Innovativ medicin 30 hp (omfattar BBB4)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A2E

2. UU/UG  Studieplan År 1 Uppsala och År 2 Groningen   

Kurser År 1 vid Uppsala universitet

Termin 1

3MG207 Medicinsk genetik och cancer; molekylära mekanismer 15hp (omfattar BBB1)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1F

3MG208 Molekylärmedicinsk Teknik 15 hp (omfattar BBB1)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1F

Termin 2

3MR200 Avancerad forskningspraktik, 30 hp

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1F

(omfattar BBB2 samt BBB Spring School Personal Development)

(Alternativ under termin 2 vid UU:

3MG232 Forskningsprojekt 15 hp

3MG206 Genomic and Epigenomic medicine 15 hp

3MG209 Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik 7,5 hp

3MG210 Biomarkörer, identifiering och validering 7,5 hp)

Kurser År 2 vid universitetet i Groningen

Molecular Medicine and Innovative Treatment (MMIT)

Summer School Industrial Perspectives of Innovative Medicine (IPIM; 2 ECTS)

BBB3 (4 ECTS)

Research project II ( 34 ECTS)

Fit for practice 2 (2 ECTS)

Writing and defending your own PhD Research Proposal ( 8 ECTS)

Elective courses (10 ECTS) 

3. HEI/UU Studieplan År 1 Heidelberg och År 2 Uppsala 

Kurser År 1 vid universitetet i Heidelberg Medical Faculty Mannheim

MSc in Translational Medical Research programme (one year)

Module 1. The biological basis of disease 7 ECTS

Module 2. Diagnosis and clinical treatment 6 ECTS

Module 3. Research in practice 10 ECTS

                

Module 4. Translation in lab and clinics 7 ECTS

Module 5. Research project 30 ECTS

Research project with written and oral presentation

Under År 1 ingår IMIM-specifika moment BBB1, BBB2 samt Spring School Personal Development. 

Kurser År 2 vid Uppsala universitet

Termin 3

3MR300 Avancerad forskningspraktik 2, 30 hp

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1F

(omfattar BBB3 samt BBB Summer School Industrial Perspectives on Innovative Medicine)

 (Alternativ under termin 3 vid UU:

3MG232 Forskningsprojekt 15 hp

3MG236 Bioimaging och cell analys 7,5 hp

3MG235 Regenerativ medicin 7,5 hp)

Termin 4

3MG215 Masterprojekt i Innovativ medicin 30 hp (omfattar BBB4)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A2E

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin