Masterprogram i tillämpad bioteknik

120 hp

Masterprogrammet i tillämpad bioteknik vänder sig till dig som vill inrikta dig mot tillämpad bioteknik och samtidigt få kunskap om projektstyrning och entreprenörskap. Det är ett program som ger dig en unik profil och där du möter både svenska och internationella studenter och lärare, vilket ger dig möjlighet att skapa ett nätverk inför framtiden. Programmet ger dig en unik profil som förbereder dig för en karriär i bioteknik inom både akademin och industrin.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Uppsala ligger mitt i det starkaste bioteknikklustret i Sverige och har under många decennier varit ett centrum för nyskapande och högkvalitativ bioteknisk forskning och utveckling. Här finns ett stort antal bioteknikföretag, både stora och små. Samarbete mellan Uppsala universitet, bioteknikföretag, universitetssjukhuset och myndigheter genererar en stimulerande utbildningsmiljö.

Masterprogrammet i tillämpad bioteknik har en tvärvetenskaplig prägel och en stark näringslivsanknytning. Programmet har utvecklats i samarbete mellan universitetet och bioteknikindustrin i Uppsala. Med detta som bakgrund är Uppsala universitet det bästa valet för dina bioteknikstudier.

Under utbildningen kommer du att

  • studera i Sveriges starkaste kluster för bioteknik
  • specialisera dig inom ett forskningsområde i molekylärbiologi eller bioteknik som du är intresserad av
  • få erfarenhet av projektledning och entreprenörskap.

Som student på programmet får du teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom molekylärbiologi, strukturbiologi och bioteknik. Du kommer att studera labbintensiva kurser inom protein engineering, syntetisk biologi och immunteknik. Dessutom lär du dig om industriell projektledning och immateriella rättigheter, vilka tillsammans utgör en unik och mycket attraktiv profil för karriär inom både akademi och industri.

Tack vare kurser inom projektledning, marknadsföring och entreprenörskap kommer du få insikt och lära dig hur projekt planeras och genomförs inom bioteknikindustrin. Ett viktigt inslag i programmet är masteruppsatsen, som ger dig möjlighet att specialisera dig inom valt intresseområde och kan genomföras både inom akademi eller industri.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med tillämpad bioteknik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

År 1

Du börjar programmet med kursen Trender i molekylärbiologi och bioteknik, 15 hp, som ger dig en bred insikt om mekanismer i olika processer i det centrala dogmat. Därefter läser du Makromolekylers struktur och funktion, 15 hp som inkluderar djupstudier av biomolekylers struktur och funktion.

Följande vårtermin kan du välja mellan de två kurserna Syntetisk biologi, 10 hp, eller Immunteknik, 10 hp. Dessutom läser du två industrirelaterade kurser Innovationsledning och entreprenörskap, 10 hp, och Bioteknologiskt projekt, 10 hp, som utförs i samarbete med lokala bioteknikföretag inom olika områden. Detta är ett utmärkt tillfälle att få kontakt med företagsvärlden och all kunskap du tillgodogjort dig under första året används för att lösa biotekniska problem inom företagen.

År 2

Under andra året erbjuder programmet ett brett spektrum av valbara kurser, exempelvis Protein engineering, 15 hp; Toxikologi D, 15 hp; Genetisk och molekylär växtbiologi, 15 hp; Nanobioteknologi, 10 hp; Biosensorer 5 hp med flera andra. Du kan också välja Bibliografiskt projekt i tillämpad bioteknik, 5 hp, Bioinformatik på nätet, 5 hp.

Forskningspraktik i biologi, 10, 15 eller 20 hp, och iGEM-baserade kursen Projekt i laborativ syntetisk biologi I eller II, 15 hp, som ges under sommaren mellan första och andra året.

Den viktigaste kursen under andra året är examensarbetet (30 eller 45 hp), som är viktigt för framgångsrikt slutförande av masterstudierna. Det är även det första steget till forsknings- eller industrivärlden. Du gör då ett examensarbete inom universitetet eller på ett företag, statligt verk eller myndighet i Sverige eller utomlands. I slutet av den här kursen måste du skapa en mastersavhandling och försvara den med muntlig presentation.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom programmet.

Studera utomlands

Som student kan du utföra examensarbete utomlands, men godkännande av programansvarig krävs.

Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. De flesta lärarna på programmet är aktiva forskare med djupa specialkunskaper. Genom den nära kontakten med näringslivet i form av inbjudna föreläsare och olika projekt, får du också möta personer med erfarenhet från bioteknologiskt arbete utanför universitetet.

Undervisningen är på engelska och består av föreläsningar, gruppövningar, gruppresentationer, laborationer, seminarier, egna projektarbeten och studiebesök. Du kommer läsa vetenskapliga artiklar som kompletterar läroböcker och kompendier.

Utbildningen bygger också på studenternas förkunskaper och erfarenhet. Du förväntas delta aktivt i din utbildning och ta ansvar för personliga lärandemål och bidra till andras lärande. Lärare i programmet har det primära ansvaret för att skapa grunden för aktivt individuellt och kollektivt lärande. Kontinuerlig utbildningsutveckling bygger på en respektfull dialog mellan studenter och lärare som hjälper alla för pedagogisk utveckling och ömsesidigt lärande.

Bioteknologisk industri är på frammarsch över hela världen, inte minst i Sverige och i Uppsala, och arbetsmarknaden förväntas öka de närmaste åren. Uppsala universitet har mycket gott rykte och med en masterexamen i tillämpad bioteknik från Uppsala har du en internationellt gångbar utbildning som öppnar dörrar mot doktorandstudier eller en karriär inom det biotekniska näringslivet, i Sverige eller utomlands.

Beroende på vilka kurser du väljer under andra året kan du arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete inom, till exempel, proteinbaserade läkemedel, metodutveckling, diagnostiska verktyg inom medicinområdet eller med biomaterial inom olika bioteknologiska områden.

Våra alumner arbetar bland annat på Cytiva, Astra Zeneca, Galderma medical solutions, Roche och andra multinationella företag. Flera tidigare studenter har även startat sina egna bioteknikföretag.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin