Masterprogram i tillämpad bioteknik

120 hp

Studieplan, TTB2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TTB2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2020
Diarienummer
TEKNAT 2020/258

Följande beteckningar används:

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Alternativt:

Ingen platsgaranti för kursen 1MB433.

Period 4

1BG353 väljs av studenter som ska ta en magisterexamen.

Termin 3

Period 1

1BG355 under period 1-3.

Period 2

1BG355 under period 1-3 eller 2-4.

1BG354 under period 2-3.

Termin 4

Period 3

Ingen platsgaranti för kursen 1MB433.

Valbar kurs om 5 hp

1BG354 under period 2-3 eller 3-4.

1BG355 under period 2-4.

Period 4

1BG354 under period 3-4

1BG355 under period 2-4

Valbara kurser (varierande perioder):

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin