Mikrobiologi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG307

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

I den här kursen lär du dig hur mikroorganismer formar och förändrar vår miljö. Infektionssjukdomar är på väg tillbaka som ett av mänsklighetens gissel, eftersom många bakterier och parasiter har blivit resistenta mot antibiotika som vi använder för att bekämpa dem. Kursen ger dig en bra bas för att förstå och använda mikroorganismer inom alla grenar av biologin, och även det praktiska kunnandet du behöver för att hantera dem. Fokus ligger på mikroorganismer i sina naturliga miljöer, inklusive deras interaktion med andra organismer och miljön. Kursen kommer att ha följande huvudteman: Mikrobiell mångfald och utveckling, mikrobiell cellbiologi och utvecklingsbiologi, ämnesomsättning och fysiologi, samarbete, attack och försvar samt applikationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin