Trender i molekylärbiologi och bioteknik

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG396

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Detta är startkursen för masterprogrammet i biologi (inriktningarna i cell- och molekylärbiologi, immunologi och infektionsbiologi) och masterprogrammet i tillämpad bioteknik. Kursen fokuserar på moderna tillämpningar av molekylärbiologin men innehåller också en introduktion till masterstudier med fokus på etiska och samhälleliga aspekter av biologisk forskning och tillämpningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin