Molekylärmedicinsk infektionsbiologi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG326

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger avancerad kunskap om molekylära mekanismer som ligger bakom patogenesen av de vanligaste infektionssjukdomarna. Kursen ger grundläggande kunskaper i molekylär infektionsbiologi samt träning i problemlösning och kritisk analys av vetenskapliga arbeten inom ämnesområdet. Du ska uppnå en förståelse för mikroorganismernas samspel med människan och hur de påverkas av läkemedel, samt kunna arbeta med patogena mikroorganismer på laboratoriet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin