Makromolekylers struktur och funktion

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG349

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig avancerade kunskaper om relationen mellan makromolekylers struktur och funktion samt färdigheter i strukturbioinformatisk analys. Kursen ger också kännedom om aktuell forskning inom området och introducerar hur makromolekylära strukturer används i läkemedelsutveckling och bioteknik. Kursen behandlar biologiska makromolekylers uppbyggnad och egenskaper, experimentella metoder i strukturbiologi, databaser och bioinformatiska verktyg relaterade till makromolekylers struktur och funktion samt struktur-funktionssamband inom ett brett spektrum av biologiska processer såsom proteinsyntes, signalering och enzymkatalys.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin