Bioinformatik på nätet

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG425

Sommar 2023 Sommar 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 17 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 17 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 17 %, Distans, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 17 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Sommar 2024 Sommar 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 17 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 17 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 17 %, Distans, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 17 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen består av fem kapitel som behandlar olika ämnen i bioinformatik som databassökningar, komparativ genomik, metagenomik och analys av proteinstrukturer. Varje kapitel innehåller en teoretisk del och en praktisk del med olika datorövningar.

Distanskursens upplägg: Kursen ges helt som nätburen distansundervisning. Frågor kan ställas kontinuerligt till de ansvariga lärarna som också ger feedback och godkänner de inskickade svaren på uppgifterna. Allt kursmaterial för kursen finns tillgängligt via kurssidan på webbportalen. I enstaka fall kan det behövas kompletterande information från andra, fria sökbara källor. Datorövningar kan göras på olika operativsystem (Linux, Windows, MacOS) och kräver ingen förkunskap i programmering eller Unix-kod.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som innehåller datorbaserade frågor som relaterar till de praktiska övningarna på de fem kapitlen. Tentamen görs på distans och hålls under två vardagar och helgen (torsdag-söndag alternativt fredag-måndag). För att bli godkänd på hela kursen krävs dels att man blir godkänd på alla praktiska datorövningar, dels att man uppnår minst 50 % på tentafrågorna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin