Bioinformatiska analyser I

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG311

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursens innehåll är något som alla som arbetar med molekylära data - och nästan alla biologer - någon gång behöver. Kursen fokuserar på jämförande sekvensanalyser (DNA/RNA och protein) och offentliga databaser. Den omfattar innehåll, verktyg och gränssnitt för offentliga databaser på internet. Dessutom lär du dig hur gener identifieras i sekvensdata och hur sekvenser alignas för att möjliggöra jämförelse.

Kursen ges på onsdagskvällar med avslutande examination på lördag 13 januari 2024.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin