Immunologi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG313

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Alla levande organismer behöver skydda sig mot infektioner. Immunsystemet är normalt tillräckligt för att skydda oss från olika infektioner, men det pågår en ständig kamp mellan värd och infekterande organism, en kapprustning där immunsystemet alltid måste vara berett att möta nya och mer aggressiva patogener. Men ibland överreagerar systemet, vilket kan orsaka stora medicinska problem, såsom allergier och autoimmuna sjukdomar.

Kursen ger en solid bas för att arbeta på nästan alla områden inom immunologi. Kursen ger också en bra beskrivning av många viktiga immunologiska tekniker, varav många är standardmetoder inom nästan alla vetenskapsområden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin