Kandidatprogram i kemi

180 hp

För dig som har fantasi, nyfikenhet och kreativitet har kemiämnet många spännande områden att erbjuda. Nya ämnen skapas varje dag i hopp om att hitta smartare material, nya mediciner och att få nya insikter om hur naturen fungerar. Från det senaste cancerläkemedlet till innovativ datorteknologi, från utveckling av alternativa energikällor till studier av avlägsna galaxer. Kemi är en central och spännande vetenskap, läs kandidatprogrammet i kemi vid Uppsala universitet!

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Kandidatprogrammet i kemi omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre års heltidsstudier. De tre första terminerna på programmet består av gemensamma kurser för alla inriktningar. Sen för­djupar du dig inom valda kemiområden. Du kan också bredda dina kunskaper med ämnen som till exempel matematik, biologi, fysik, språk, ekonomi, juridik eller något helt annat som ger dig en unik profil. Programmets styrka ligger i möjligheten att få djup kemikunskap samtidigt som du får bredda dig inom andra relevanta områden.

Vid Uppsala universitet hittar du alla inriktningar inom kemiämnet och ett stort utbud av kurser. Här bedrivs forskning inom kemins alla grenar tillämpat på en rad olika områden som till exempel material, energi och läkemedel. Lärarna på kandidatprogrammet i kemi är själva aktiva forskare med djupa specialkunskaper inom sina områden. De ger dig inblick i spännande forskning som pågår och tränar dig i ett vetenskapligt arbetssätt. I ditt examensarbete har du själv möjlighet att delta i en forskargrupp.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med kemi som huvudområde.

De tre första terminernas kemikurser ger dig viktiga grundkunskaper inom alla delar av kemin. Du läser också matematik och fysik.

Från termin fyra får du stor valfrihet bland vilka kurser du läser. Vi erbjuder fördjupningskurser i kemi, mer matematik, beräkningsvetenskap och biologi inom programmets ram, men även annat ur universitetets kursutbud kan ingå i examen. Minst 30 hp i ett så kallat biområde (ett annat ämne än kemi) krävs för examen.

Det avslutande examensarbetet kan genomföras i en forskargrupp, vid en myndighet eller hos ett företag. Därefter får du en kandidatexamen och kan antingen söka jobb eller fortsätta med en masterutbildning.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Ämnesfördelning inom programmet

Studera utomlands

Om du känner för att studera utomlands har du goda möjligheter att läsa en del av programmet på något av våra utbytesuniversitet runt om i världen. Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland. Dessutom har kemin egna utbyten med fler universitet som har bra utbildning i kemi. Kemi är ett internationellt ämne så ta chansen att se dig om i världen och ge din utbildning extra konkurrenskraft i kommande arbetsliv.

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier och studiebesök. Teori och experiment går hand i hand genom hela utbildningen och stor vikt läggs vid att lära dig arbeta på ett vetenskapligt sätt. Som en del i din utbildning ger vi dig också kommunikationsträning där övningar i både tal och skrift ingår i kurserna. Det är en färdighet som många kemister har nytta av i arbetslivet och som efterfrågas av arbetsgivarna.

All undervisning sker i Uppsala.

Kemister har ett mycket brett arbetsfält med många tänkbara arbetsuppgifter beroende på profilering och intresse. Kemister behövs inom all industri, från läkemedel till metall, inom sjukvård och miljöskydd, inom forskning vid universitet och inom näringslivet, som lärare, vid patentbyråer samt inom vetenskaplig journalistik och brottsutredningar. Det är vanligt att man arbetar i grupp, särskilt på större företag. Många kemister har också arbetsledande ställning.

Kemi är i grunden en laborativ vetenskap. De kemister som arbetar på labb är yrket lite att likna vid ett hantverk där kreativitet och skickligt handlag har lika stor betydelse som de teoretiska kunskaperna. Men kemi är ett brett ämne där vissa discipliner la­borerar mest framför datorn.

Oavsett vilken kemispecialisering man har finns det också en mängd arbeten där kemister mest bidrar med sina teoretiska kemikunskaper. Det är ofta i kombina­tion med kunskaper i något annat område som till exempel ekonomi, språk, kommunikation, projekt­ledning, entreprenörsskap, juridik eller hållbar utveckling. Kombinationerna är många.

På fem års sikt bedömer fackförbundet Naturvetarna att det kommer vara liten konkurrens för såväl nyexaminerade som erfarna. Vi står inför en situation där fler kemister går i pension än vad som examineras, samtidigt som behovet av kompetensen sannolikt kommer att öka. Det gör att du som kemist kommer att ha en god arbetsmarknad efter studierna.

Beroende på vad du valt att rikta in dig på i din kandidatutbildning är du redan attraktiv på arbetsmarknaden och kan välja att börja arbeta. Du kan också välja att fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form av en masterutbildning i kemi eller något annat ämnesområde. Av våra studenter läser drygt hälften vidare på ett masterprogram. Beroende på vad du läst i din kandidatexamen kan du vara behörig till en eller flera inriktningar på masterprogrammet i kemi som ges vid Uppsala universitet.

Efter masterexamen kan du fortsätta med en forskarutbildning för att specialisera dig ytterligare. Vid kemisektionen på Uppsala universitet bedrivs världsledande forskning inom till exempel solceller, batteri­utveckling, artificiell fotosyntes, läke­medelsutveckling och biomaterial, samt inom alla klassiska grenar av kemin.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin