Kandidatprogram i kemi

180 hp

Studieplan, TKE1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE1K
Fastställd av
Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, 13 november 2014
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin