Biokemi I

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB408

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Cellers generella uppbyggnad. Bioenergetik. Biomolekyler. Centrala dogmat. Enzymer: mekanismer, kinetik. Biologiska membraner. Signalöverföring. Översikt av energimetabolismen. Metoder för rening och analys av biomolekyler (gelkromatografi, jonbyteskromatografi, affinitetskromatografi, elektrofores).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin