Elektrokemi

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB204

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Grundläggande begrepp inom elektrokemi. Allmän introduktion till elektrokemi: termodynamik, elektrodkinetik, dynamisk elektrokemi. Elektrokemi i fasta tillståndet, masstransport genom migration och diffusion. Konduktivitet. Fasta och flytande jonledare. Elektriska dubbelskikt, överspänningar. Elektrokemiska mätmetoder. Elektrokemisk materialsyntes. Korrosion. Korrosionsformer och korrosionsskydd. Polarisationskurvor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin