Elektrokemi

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1KB204

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Hamann, Carl H.; Hamnett, Andrew; Vielstich, Wolf, Electrochemistry, Weinheim, VCH, cop. 1998

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin