Fysik för kemister

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB302

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen ger en grundläggande kännedom om fysik med tillämpning inom kemi: partiklars rörelse och Newtons lagar, elektromagnetism, vågrörelse, flödesdynamik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin