Examensarbete C i kemi

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB010

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kandidatexamensarbete i kemi. I detta arbete används och tränas flera av de moment som är relevanta för ett framtida arbete inom kemi: informationssökning, kritisk granskning av hypoteser, självständigt arbete samt muntlig och skriftlig framställning. Projektet är av forsknings- eller utvecklingskaraktär.

Studerande inom Kandidatprogram i kemi genomför examensarbetet i period fyra (mars-juni). För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan, kontakta kursexpeditionen för kemi.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin