Termodynamiska principer

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB009

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

I alla typer av system, kemiska, biologiska, eller tekniska, är det samma termodynamiska principer som beskriver egenskaperna vid jämvikt. Vi diskuterar hur växelverkningar mellan molekyler hänger samman med makroskopiska egenskaper och termodynamiska resonemang används för att utföra beräkningar på blandningar, reaktions- och fasjämvikter. Vi ger även exempel på hur kunskap om termodynamiska principer kan användas för att förstå vilka processer som är möjliga att utnyttja för energiproduktion.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin