Molekylär bioenergetik och biofysik

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB703

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar membranproteiners struktur, funktion och molekylära mekanismer, och deras roll för biologisk energiomvandling. Områden som berörs är energiomvandling i eukaryota och prokaryota celler, med fokus på termodynamiska principer, fotosyntes, respiration. Stor tonvikt läggs på entropi, kemisk potential, och biokemiska standardtillståndet, och hur redoxprocesser genererar energi i cellen, kopplingen mellan elektrontransport och protongradienter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin