Molekylär bioenergetik och biofysik

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1KB703

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Nicholls, David G.; Ferguson, Stuart John, Bioenergetics 3, [3. ed.], Amsterdam, Academic Press, Press ,c cop. 2002

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin