Molekylär bioenergetik och biofysik

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1KB703

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Nicholls, David G.; Ferguson, Stuart John, Bioenergetics, 4. ed., Amsterdam, Academic Press, 2013Obligatorisk (Tillgänglig som e-bok via Uppsala universitetsbibliotek.)
  • Nicholls, David G.; Ferguson, S. J., Bioenergetics, 4th edition, Amsterdam, Academic Pr., 2013 (Alternativ som vanlig bok.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin