Materialkemi

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB210

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Grundläggande begrepp inom materialkemi. Introduktion till defektteori, diffusion och fasomvandlingar. Fördjupade kunskaper i faslära särskilt ternära fasdiagram och samband mellan fasdiagram och mikrostruktur. Struktur och egenskaper hos teknologiskt viktiga kristallina och amorfa material. Introduktion till syntesmetoder.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin