Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG211

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen, som vänder sig till biologer och andra naturvetare, fokuserar på den miljörättsliga lagstiftningen med miljöskydd, naturvård samt hälsoskyddsfrågor som centrala teman. Ett annat viktigt område är den grundläggande förvaltningsrättsliga lagstiftningen som går igen i all myndighetsutövning. Handläggning av ärenden är ett genom­gående tema, och tillsammans med tidigare genomgången naturvetenskapliga utbildningen ska kursen ge möjlighet att söka arbete inom den offentliga miljö- och hälsoskydds förvaltningen liksom inom näringslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin