Analytisk kemi I

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB105

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen ger kunskap om hur molekylära egenskaper kan utnyttjas för separation samt tillämpningsområden för vanliga analysmetoder. Du ska efter kursen kunna välja lämplig separations- och detekteringsmetod utifrån en enklare problemställning samt kunna redogöra för metoder som säkerställer kvaliteten vid kemiska bestämningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin