Oorganisk kemi I

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB208

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen innehåller grundläggande oorganisk kemi. Kursen består av fyra huvudmoment:

  1. syra-basreaktioner och redoxreaktioner
  2. grundläggande strukturlära om fasta ämnen
  3. komplexkemi (koordinationsföreningar)
  4. deskriptiv oorganisk kemi.

Obligatoriska laborationer är centrala för förståelse av kursinnehållet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin