Kemisk fysik

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB700

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en förståelse för hur kemiska reaktioner sker på en molekylär nivå samt beskriver experimentella metoder för att studera snabba kemiska processer. Kursen är fokuserad på generell kemisk reaktionsdynamik på en nivå som inte är alltför krävande ur matematiskt eller fotokemiskt/fotofysiskt hänseende. Kursen behandlar användandet av lasrar, fundamentala optiska och elektroniska komponenter i typiska experimentella situationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin