Kemiska principer I

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB000

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om kemiska begrepp och modeller som används för att beskriva och förutsäga materiens egenskaper och förändringar på atomär och molekylär nivå. Experiment, baserade på kemiska fenomen i vår omgivning, är en viktig del av undervisningen. Kursen ligger till grund för vidare studier i kemi, och andra naturvetenskapliga och biomedicinska ämnen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin