Kemi

Den kemiska industrin och områden som bioteknik och miljöskydd blir allt viktigare och växer både nationellt och internationellt. Det gör att kemisk kompetens blir allt mer betydelsefull. Kemistudier inom våra utbildningsprogram ger breda kunskaper inom hela kemiområdet samt fördjupade kunskaper inom en eller flera grenar.

Vid Uppsala universitet finns alla delar av kemin representerade både inom forskning och utbildning. Kemiutbildningen deltar också i många utbytesprogram, vilket ger studenter möjlighet att förlägga en termin till ett utländskt universitet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin