Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ämneslärarprogrammet, matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen

40 veckor

Tekniskt-naturvetenskapligt basår finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten. Efter avklarad basårsutbildning har du en reserverad plats för fortsatta studier vid Uppsala universitet på ett av efterföljande programmen inom den inriktning du valt. När du läser basåret får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Basåret är en behörighetsgivande förutbildning och ger ingen examen. När du läser Uppsala universitets basår får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier. Samtidigt som du söker till basåret väljer du vilken kategori av utbildningsprogram som du tänker fortsätta till efteråt genom val av inriktning. Du kan välja mellan följande inriktningar, där du får en reserverad plats för ett av programmen:

 • Civilingenjörsprogram, 300 hp
 • Högskoleingenjörsprogram, 180 hp
 • Kandidatprogram i naturvetenskapliga ämnen, 180 hp
 • Ämneslärarprogrammet - matematik, teknik eller naturvetenskapliga ämnen, 330 hp

Vilka kurser du läser under utbildningen beror på vilken kategori av program du tänker studera vidare på och vilka kurser du har läst tidigare. Om du fullföljer basåret har du en reserverad plats på ett av de efterföljande utbildningsprogrammen inom den inriktning du valt nästföljande hösttermin förutsatt att du uppfyller kraven och söker i tid.

Eftersom basåret är förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basåret. Dessa studier räknas alltså inte av från de veckor man kan söka studiemedel för studier på högskolenivå. Av samma anledning ger basårsstudierna inte akademiska högskolepoäng (hp).

Som basårsstudent kan du också naturligt ta del av studentlivet med nationer och olika föreningar.

Basårets kurser följer kurserna i Matematik, Fysik, Biologi och Kemi på gymnasieskolans naturvetenskapliga program. På basåret kan du läsa Introduktionskurs till basåret samt behörighetsgivande kurser motsvarande Matematik 3c och 4, Fysik 1b1, 1b2 och 2, Biologi 1 och 2 samt Kemi 1 och 2.

Inför varje termin väljer du att läsa minst två kurser inom basåret (introduktionskursen ej inräknat). Kurserna i de olika ämnena går parallellt under större delen av terminerna. Examination sker i slutet av varje kurs samt i förekommande fall löpande under terminen.

Kurser inom basåret

Kurser som ges på höstterminen

 • Biologi 1
 • Fysik 1b1
 • Kemi 1
 • Matematik 3c

Kurser som ges på vårterminen

 • Biologi 2
 • Fysik 1b2
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Ämneslärarprogrammet

För att erhålla reserverad plats efter basårsutbildningen måste du få godkänt betyg i minst två kurser varje termin. Detta gäller samtliga inriktningar. Du behöver också uppfylla särskild behörighet för efterföljande program antingen genom basåret eller dina tidigare gymnasiestudier. Nedan ser du vilka ämnen du behöver för behörighet till respektive ämne inom ämneslärarprogrammet.

Ämneslärarprogrammet - biologi

Fysik 1b1 och 1b2, Biologi 1 och 2, Kemi 1 och 2 och Matematik 3c och 4.

Ämneslärarprogrammet - naturkunskap

Fysik 1b1 och 1b2, Biologi 1 och 2, Kemi 1 och 2 och Matematik 3c och 4.

Ämneslärarprogrammet - fysik och matematik

Fysik 1b1, 1b2 och 2 och Matematik 3c och 4.

Ämneslärarprogrammet - kemi

Fysik 1b1 och 1b2, Biologi 1, Kemi 1 och 2 och Matematik 3c och 4.

Ämneslärarprogrammet - matematik

Matematik 3c och 4.

Ämneslärarprogrammet - teknik och matematik

Fysik 1b1, 1b2 och 2 och Matematik 3c och 4.

Du studerar vid Ångströmlaboratoriet och i andra universitetsmiljöer i Uppsala, precis som studenterna på tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram. På så sätt kan du lätt få den information du behöver för att genomföra din framtida utbildning på bästa sätt.

Undervisningen följer skolverkets kursplaner i respektive ämne men ska också visa den bredd av olika undervisningsformer som förekommer vid universitetet. Delar av basårets undervisning är obligatorisk.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin