Batterier för elektromobilitet

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB276

Sommar 2023 Sommar 2023, Flexibel, 100 %, Distans, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 67 %, Distans, Engelska

Sommar 2024 Sommar 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 67 %, Distans, Engelska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till energilagring i form av batterier för elektriska fordon. Batteriers grundläggande funktion, batteriproduktion och användning av batterier i fordon behandlas. Fokus är på litium-jonbatterier, men ett brett spektrum av batterier tas upp.

Distanskursens upplägg: All undervisning sker på distans. Föreläsningar spelas generellt inte in utan ges i realtid. Närvaro via uppkoppling krävs vid seminarier samt andra examinerande moment. Zoom kommer att användas för digital kommunikation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin