Organiska föreningars egenskaper och reaktivitet

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB510

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskap om hur organiska ämnen är uppbyggda och hur dess sammansättning och tredimensionella form avgör både dess egenskaper och hur de reagerar. Hur olika kemiska strukturer kan omvandlas och hur detta möjliggör att bygga upp större och mer komplicerade organiska molekyler behandlas. Exempel under kursen visar på hur organiska föreningar bygger upp allt liv omkring oss men också dess betydelse för industrin. Kommunikation och avbildning kring organiska föreningar och hur vi kan bestämma dess faktiska kemiska struktur berörs också.

Kursen ger alltså chansen att lära sig mer om hur de föreningar som är förutsättningen för allt liv på jorden är uppbyggda och hur dessa kan användas för att möjliggöra ett cirkulärt och hållbart samhälle.

Distanskursens upplägg: Kursen ges som internetbaserad distanskurs utan fysiska träffar. För att följa kursen behöver du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Kursen består av kommenterade korta föreläsningsvideos och till dessa finns automatiskt rättade flervalsfrågor där du enkelt får feedback på vad du kan och vad du behöver öva mer på. Examinationen sker genom olika inlämningsuppgifter och du väljer själv när du tar del av innehållet och gör de examinerande uppgifterna. Lärarkontakt fås via ett diskussionsforum samt via frågestunder på Zoom.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin