Allmän kemi

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB016

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen förbereder för fortsatta kemistudier genom att ge grundläggande kunskaper om kemiska begrepp och modeller som används för att beskriva och förutsäga materiens egenskaper och förändringar på atomär och molekylär nivå. Laboratoriearbete, inklusive förberedelse och dokumentation, samt diskuterande och redovisande seminarier, är en viktig del av undervisningen. Även föreläsningar och lektioner ingår.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin