Masterprogram i analytisk kemi – EACH

120 hp

Detta internationella tvååriga masterprogram, EACH - Excellence in Analytical Chemistry, är för dig som vill bli specialist i analytisk kemi och väl kvalificerad att arbeta inom både industrin och kemiska analyslaboratorier över hela världen. Programmet ger dig de kunskaper och färdigheter som behövs i både grundläggande och tillämpade aspekter av modern analytisk kemi.

Hösten 2023 Hösten 2023, Tartu och Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Tartu och Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Som student på programmet blir du specialist inom analytisk kemi och förbereds för att kunna jobba inom industrin och på laboratorier över hela världen. EACH är ett Erasmus Mundus-program som ges av fyra universitet: Tartu Ülikool i Estland, Université Claude Bernard Lyon 1 i Frankrike, Åbo Akademi i Finland och Uppsala universitet. Utbildningen har fått erkännande som ett joint master degree program av EU. Första året läser alla studenter i Tartu. Andra året studerar du vid något av de andra universiteten, beroende på vilken del av den analytiska kemin du vill specialisera dig på.

Under programmet kommer du att

  • få en förståelse för de fysikaliska, kemiska och metrologiska grunderna för analytisk kemi
  • lära dig grundläggande färdigheter för att arbeta med utbredda analyser och provberedningstekniker, samt ställa in dom enligt specifika analysuppgifter
  • arbeta i team och lära dig hantera strömmar av information och resurser för att leverera resultat, både till experter och icke-experter.

En masterexamen i kemi från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverige och internationellt, inte minst tack vare den nära kopplingen till excellent och världsledande forskning, och du får också möjlighet att skaffa dig ett personligt nätverk med kontakter.

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt fick kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad top 100 av QS World University Rankings.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde samt en motsvarande examen från Tartu Ülikool.

Första året läser alla studenter på universitetet i Tartu, Estland. Du får då de grundläggande kunskaperna för att inför nästa år kunna välja inriktning på programmet. Andra året studerar du vid något av de andra universiteten, beroende på vilken del av den analytiska kemin du vill specialisera dig på.

Vid Uppsala universitet kan du specialisera dig inom organisk och bioorganisk analys och multimodala separationstekniker. Du får därmed en teoretisk bakgrund och praktiska färdigheter i kromatografiska och elektroforetiska separationsmetoder samt masspektrometri speciellt tillämpad på bioorganisk analys.

Vid Université Claude Bernard Lyon 1 i Frankrike kan du få kunskap om instrumenteringen för industriell analys, provtagning för industriell process, innovation och strategi för industriell analys, kommunikation och ledning samt dataöverföring och dataanalys.

Vid det tredje alternativet, Åbo Akademi i Finland kan du specialisera dig på elektroanalys modeller. Du får där en teoretisk bakgrund och praktiska färdigheter inom elektrokemi och kemiska sensorer. Modern design och tillverkning av elektrokemiska sensorer betonas i laborationer och seminarier där du som student också bekantar dig med analytisk kemiforskning.

Mer information om programmet finns på EACH hemsida.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

I kurserna varvas teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där även analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Du kommer att få en personlig mentor som kommer att bjuda in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din fortsatta karriär. Där kommer du att möta doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av en excellent forskningsmiljö. Forskargrupperna har också ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter vilket är fördelaktigt för dig när du väljer ditt examensarbete och för att knyta kontakter i din fortsatta karriär.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du också systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen. Detta är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden, både inom Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

Med en masterexamen i kemi från U­ppsala universitet har du många möjlig­heter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig s­ektor, eget företagande eller inom den ak­ademiska världen. Arbetsmarknaden för kemister utexaminerade från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god. Bland de som har tagit master/magisterexamen de senaste tio åren är 97 % i arbete eller studerande/doktorand.

Du får kunskaper och färdigheter för att utföra speciella och avancerade arbets­uppgifter inom ditt område samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta branscher och efterfrågan på kemister förväntas öka med bland annat ökade miljökrav samt utveckling av förnybara energikällor och smarta material. Kemister har en nyckel­position i arbetet med att möta framtida utmaningar som hållbara energisystem, ren och effektiv produktion, ofarliga produkter ur miljö- och hälsoperspektiv, nya läkemedel och vaccin

Arbets­uppgifterna varierar och kan vara till exempel

  • forskning och utveckling
  • säkerhetsansvar och juridiska frågor
  • patentering av uppfinningar
  • marknadsföring och försäljning
  • övergripande arbete med miljö och hållbarhetsfrågor.

Även om kemi i grunden är en laborativ vetenskap så finns det en mängd arbeten där kemister i första hand bidrar med teoretiska kunskaper, ofta i kombination med kunskaper inom något annat område.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin