Kandidatprogram i fysik – Meteorologi

180 hp

Hur blir vädret? Vad ger upphov till tropiska stormar? Vilka faktorer påverkar klimatet? Inriktningen meteorologi på kandidatprogrammet i fysik ger dig möjlighet att kombinera kunskaper i fysik och matematik som du kan använda när du sedan fördjupar dig inom meteorologi och klimat. Den breda kompetens du får på programmet ger dig många valmöjligheter efter din kandidatexamen.

Programinriktningen har bytt namn till Kandidatprogram i fysik - Meteorologi och klimatfysik. Se kommande tillfällen på inriktningens nya sida.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om du vill veta vad som påverkar vädret och klimatet hur atmosfären är uppbyggd och hur atmosfäriska strömningar kan beskrivas, då är meteorologiinriktningen på kandidatprogrammet i fysik rätt utbildning för dig. Du får breda och grundliga kunskaper i fysik samtidigt som du kan fördjupa dig inom meteorologiska mätmetoder eller beräkningen av atmosfärens cirkulation.

Under de inledande studierna behandlas grundläggande fysikaliska begrepp som kraft, energi eller temperatur. Du lär dig hur fysikaliska processer kan analyseras och modelleras. Kurserna inom matematik ger dig de matematiska kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna beräkna fysikaliska eller geofysikaliska processer. Under det tredje året kan du fördjupa dig inom meteorologi och till exempel studera hur man mäter egenskaper hos atmosfären och hur representativa dessa mätningar är i tid och rum.

Du läser huvudsakligen vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala där ett flertal naturvetenskapliga och tekniska institutioner och utbildningar är samlade. De flesta kurserna ges av institutionen för fysik och astronomi med världsledande forskning och kompetens inom de flesta av fysikens områden. Fördjupningskurserna inom meteorologi ges av institutionen för geovetenskaper som är en av Europas mest heltäckande geovetenskapliga institutioner med många samarbeten inom och utanför universitetet.

Vid sidan av meteorologiinriktningen har kandidatprogrammet i fysik även inriktningar mot astronomi, fysik och geofysik och du kan även välja kurser från dessa inriktningar.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med fysik som huvudområde.

De två första åren läser du ett gemensamt basblock med fysikkurser som behandlar allt från fysikens grundläggande begrepp och modeller till dagsaktuell forskning. Basblocket innehåller också nyttiga kurser i matematik och datavetenskap och är upplagt för att ge behörighet till tredje årets kurser.

Under det tredje året kan du välja mellan flera alternativa fördjupningsområden. Du kan skräddarsy din utbildning mot framtida jobb eller fortsatta studier med hjälp av olika valfria kurser.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för programmet för kurser inom inriktningen.

Studera utomlands

Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda dig många utbytesprogram runtom i världen. Vi kan då hjälpa dig att hitta lämpliga kurser för dina intressen.

Undervisningen på kandidatprogrammet kan ske i stora och små grupper, och du får många möjligheter att vara aktiv på föreläsningar och lektioner. De flesta fysikkurserna på programmet har praktiska inslag som laborationer, grupparbeten, projekt och fallstudier. Här tränas du i att arbeta i grupp, tänka kritiskt och att framföra dina synpunkter.

Du kommer att arbeta med kommunikationsträning genom hela programmet, både muntligt och skriftligt. Kommunikationsfärdigheter är mycket viktigt för din framtida karriär, vare sig du vill jobba inom näringsliv, fortsätta studera eller forska. Dessutom ingår interaktiva webbövningar och olika former av digital undervisning som ger stöd för din inlärning och en ökad förståelse för fysiken.

Lärarna på programmets fysikkurser är aktiva forskare inom fysikens olika områden. Undervisningen utvecklas också hela tiden genom nära samarbete med forskare specialiserade på lärande inom fysik.

Undervisningen sker både på svenska och engelska, men kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska. Dock genomförs inlämningsuppgifter och examination i hög grad på svenska.

Många kurser under de första två åren läser du tillsammans med de övriga inriktningarna i en klass med ungefär 40 studenter. En del kurser läser du tillsammans med studenter på ämneslärarprogrammet i fysik eller på olika civilingenjörsutbildningar.

En fysiker är en kunnig problemlösare som kan arbeta i flera olika sammanhang. Den breda kompetensen i fysik och meteorologi du får på programmet förbereder dig väl för en fortsättning inom ett masterprogram och du får även förutsättningar för ett yrkesliv med meteorologi som specialitet.

Väljer du att gå direkt ut i arbetslivet kan du till exempel arbeta med utveckling och användning av olika typer av mätteknik, databehandling och modellering. Vanliga arbetsgivare är olika industrier, privata företag, statliga verk eller myndigheter såsom kommuner och landsting. Kompletterar du med kursen Praktisk meteorologi får du även möjlighet att arbeta som prognosmeteorolog.

Väljer du istället att studera vidare efter din kandidatexamen kan du gå en tvåårig masterutbildning vid Uppsala universitet eller något annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Vid Uppsala universitet är du behörig till masterprogrammet i fysik som har en inriktning i meteorologi.

Inom masterprogrammet i fysik kan du fördjupa dig ytterligare inom det område inom meteorologi som intresserar dig och samtidigt utöka dina allmänna fysikkunskaper. Med en masterexamen kan du arbeta inom såväl forskning som näringsliv både i Sverige och utomlands.

Oavsett vilken väg du väljer finns det många sätt att utnyttja ditt intresse för fysik och meteorologi i ditt framtida arbetsliv.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin