Kandidatprogram i fysik – Meteorologi

180 hp

Studieplan, TFY1K, METE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY1K
Inriktningskod
METE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 maj 2013
Diarienummer
TEKNAT 2012/87

Termin 1

Kurserna Mekanik KF och Fysikprojekt fortsätter i termin 2.

Termin 2

Övrig kurs med ej fastställd period:

Termin 3

Termin 4

eller

eller

Termin 5

Termin 6

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin