Vågor och optik

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA522

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Grundläggande om vågfenomen av såväl mekanisk som elektromagnetisk karaktär och optik.

Elektromagnetiska vågor och optik: Reflexion, refraktion, dispersion, fas- och grupphastighet. Geometrisk optik, optiska instrument. Polarisation, optisk aktivitet, dubbelbrytning. Interferens. Fraunhofer- och Fresneldiffraktion. Holografi. Något om strålningskällor. Orientering om framställning av optiska komponenter med modern teknologi.

Laborationer inom stråloptik, vågoptik, interferens, polarisation. Projektarbete och obligatoriska uppgifter inom optik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin