Vågor och optik

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA522

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Sommar 2024 Sommar 2024, Uppsala, 100 %, Distans, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

I denna kurs tar dig får du studera och beskriva grundläggande vågfenomen - både mekaniska och elektromagnetiska - samt centrala principer inom optik.

Under kursens gång kommer du att utforska fenomen som involverar elektromagnetiska vågor: reflexion, refraktion, dispersion och fas- och grupphastighet. Vi kommer också att fördjupa oss i geometrisk optik, studera olika optiska instrument och undersöka polarisation, optisk aktivitet och dubbelbrytning.

Interferens och diffraktion, inklusive Fraunhofer- och Fresneldiffraktion, kommer studeras tillsammans med en introduktion till holografi. Vi kommer också att diskutera olika strålningskällor och ge dig en överblick över modern teknologi för att framställa optiska komponenter.

Genom praktiska laborationer inom områden som stråloptik, vågoptik, interferens och polarisation kommer du att få möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper. Dessutom kommer du att genomföra ett mindre projektarbete för att fördjupa din förståelse och utveckla dina färdigheter inom optikområdet. Vår målsättning är att balansera teoretisk inlärning med praktiska tillämpningar och ge dig en heltäckande förståelse för vågors och optikens fysik och dess moderna teknologiska tillämpningar.

Distanskursens upplägg: Laborationer, tentamen är på campus. Föreläsningar, diskussionstillfällen och problemlösningsövningar kommer ges på distans. Antalet obligatoriska träffar kan bli färre då vi planerar för att vissa av laborationerna kan utföras hemmavid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin