Vågor och optik

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1FA522

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Young-Freedman: University Physics, Volume 2, senaste upplagan, Pearson

Kompletterande litteratur:

Hecht, E: Optics

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin