Mekanik III

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA103

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Den analytiska mekaniken utgör en grundläggande del av den klassiska fysiken med mycket stora tekniska tillämpningar. Följande moment behandlas i denna kurs: stel kropps allmänna rörelse, centralrörelse, tvångsvillkor och generaliserade koordinater, Hamiltons princip, Lagranges ekvationer, kopplade svängningar och speciell relativitetsteori.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin