Fourieranalys

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1MA211

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Inom Fourieranalys studeras hur allmänna funktioner kan uttryckas med oändliga summor av enklare trigonometriska funktioner. Kursen behandlar Fourierserier, Fouriertransformen och Laplacetransformen och deras tillämpning på ordinära och partiella differentialekvationer. Många av de begrepp som ingår i kursen behandlas även i Transformmetoder, men här får du en djupare teoretisk förståelse av begreppen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin