Examensarbete C i meteorologi

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1ME420

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Inom kursen genomförs ett självständigt projektarbete inom området meteorologi. Tidigare kunskaper i meteorologi används för att studera en vald frågeställning, vanligtvis av forsknings- eller utvecklingskaraktär. För närmare information om kursen kontakta institutionen.

Kursen har studietakt 33 % under veckorna 3-12 och 67 % under veckorna 13-22.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin