Fluidmekanik

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1TV024

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar strömning av gaser och vätskor. Utifrån fysikens lagar beräknas strömningen bland annat i kanaler och rör. Utifrån kunskap om strömningen kan dess energi beräknas och användas i pumpar eller tillvaratas i elturbiner. Kursen tar även upp skillnaden mellan laminär och turbulent strömning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin