Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1TV015

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen går på ett fysikaliskt sätt igenom hur atmosfären, vattnets kretslopp och jordens klimat fungerar. Kursen presenterar grundläggande kunskaper i meteorologi och hydrologi som är av betydelse för ingenjörer verksamma inom miljöområdet, samt ger metodologisk färdighet med fokus mot miljöundersökningar. Du får lära dig att planera och praktiskt genomföra en miljöundersökning inom- eller utomhus.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin