Kandidatprogram i fysik – Meteorologi

180 hp

Studieplan, TFY1K, METE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY1K
Inriktningskod
METE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2020
Diarienummer
TEKNAT 2020/258

Följande beteckningar används:

G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

G2E - Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen (180 hp)

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

eller

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Övriga kurser:

Period 1 och 2

Period 4

Valfri period

Preliminärt läsår 2021/2022 (gäller studenter antagna höstterminen 2020)

Termin 3

Period 1

Geometri och analys III, 5 högskolepoäng (1MA212)

Linjär algebra II, 5 högskolepoäng (1MA024)

Elektromagnetism, 5 (av 10) högskolepoäng (1FA603)

Period 2

Vågor och optik, 5 högskolepoäng (1FA522)

Fourieranalys, 5 högskolepoäng (1MA211)

Elektromagnetism, 5 (av 10) högskolepoäng (1FA603)

Termin 4

Period 3

Kvantfysik, 3 (av 10) högskolepoäng (1FA521)

Fysikens matematiska metoder, 5 högskolepoäng (1FA121)

Mekanik III, 5 högskolepoäng (1FA103)

Termodynamik, 2 (av 5) högskolepoäng (1FA517)

Period 4

Kvantfysik, 7 (av 10) högskolepoäng (1FA521)

Termodynamik, 3 (av 5) högskolepoäng (1FA517)

Ordinära differentialekvationer I, 5 högskolepoäng (1MA032)

Fluidmekanik, 5 högskolepoäng (1TV024)

Preliminärt läsår 2022/2023 (gäller studenter antagna höstterminen 2020)

Termin 5

Period 1

Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik, 15 högskolepoäng (1TV015)

Period 2

Fjärranalys med meteorologiska tillämpningar, 10 högskolepoäng (1ME410)

Observera, analysera och presentera väder, 5 högskolepoäng (1ME423)

Termin 6

Period 3

Modern fysik, 5 högskolepoäng (1TE078)

Beräkningsvetenskap II, 5 högskolepoäng (1TD395)

Examensarbete C i meteorologi, 5 (av 15) högskolepoäng (1ME420)

Period 4

Klimatologi och klimatologiska arbetsmetoder, 5 högskolepoäng (1ME038)

Examensarbete C i meteorologi, 10 (av 15) högskolepoäng (1ME420)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin