Introduktion till jordens fysik och dynamik

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1GE060

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i teorier om jordens uppkomst, jordens storskaliga fysikaliska uppbyggnad, jordbävningar, jordens form och rotation, samt temperaturfördelning inom jorden.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad och har live-föreläsningar på Zoom kvällstid (ej obligatoriska). Obligatoriska inlämningsuppgifter och hemtentamen lämnas in via lärplattform. Även ett obligatoriskt seminarium hålls på Zoom. Kommunikation mellan studenter och lärare sker via lärplattformen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin