Introduktion till jordens fysik och dynamik

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1GE060

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i teorier om jordens uppkomst, jordens storskaliga fysikaliska uppbyggnad, jordbävningar, jordens form och rotation, samt temperaturfördelning inom jorden.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad och har live-föreläsningar på Zoom kvällstid (ej obligatoriska). Obligatoriska inlämningsuppgifter och hemtentamen lämnas in via lärplattform. Kommunikation mellan studenter och lärare sker via lärplattform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin