Meteorologi och klimatologi

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1ME052

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger översiktliga kunskaper om atmosfären och klimatet. I meteorologidelen behandlas bland annat hur fronter, lågtryck och högtryck uppkommer, hur vädersystemen rör sig och vilken typ av väder de ger. Vidare presenteras hur en väderprognos görs, hur man klassificerar moln och hur man mäter temperatur, lufttryck, vindar med mera. Klimatdelen av kursen tar upp historiskt klimat, klimatklassificering och aktuella problemställningar kring klimatförändringar och framtida klimatscenarier.

Distanskursens upplägg: Kursen ges som distanskurs med nätbaserad realtidsföreläsningar och hemuppgifter. Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Skriftlig tentamen i slutet av kursen ges fysiskt på plats i Uppsala.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin