Meteorologi och klimatologi

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1ME052

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger översiktliga kunskaper om atmosfären och klimatet. I meteorologidelen behandlas bland annat hur fronter, lågtryck och högtryck uppkommer, hur vädersystemen rör sig och vilken typ av väder de ger. Vidare presenteras hur en väderprognos görs, hur man klassificerar moln och hur man mäter temperatur, lufttryck, vindar med mera. Klimatdelen av kursen tar upp historiskt klimat, klimatklassificering och aktuella problemställningar kring klimatförändringar och framtida klimatscenarier.

Kursen består av inspelade föreläsningar, hemuppgifter och ett skriftligt prov.

Distanskursens upplägg: Kursen ges som nätbaserad distanskurs. Du läser kursen i eget tempo och den har inga schemalagda träffar.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin