Orienteringskurs i astronomi

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA218

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursens innehåll spänner över ett brett spektrum av astronomiska ämnen, från instrument som teleskop, planetsystem till avståndsbestämning till stjärnor och deras egenskaper som ljusstyrkor, yttemperaturer och färger. Du kommer att utforska stjärnornas massor, HR-diagrammet, solsystemet, och även fördjupa dig i ämnen som stjärnornas energiproduktion och deras utveckling och slutstadier.

Under kursens gång kommer du också att behandla ämnen som det interstellära mediet, Vintergatan, galaxer, galaxhopar och Big Bang-teorin. Målet är att ge dig en översiktlig förståelse för dagens astronomiska världsbild och den moderna forskning som pågår inom astronomi.

Efter att ha genomfört kursen förväntas du kunna redogöra översiktligt för dagens astronomiska kunskap och forskning. Särskild tonvikt kommer att läggas på att förklara mekanismerna bakom utvalda observationella astronomiska fenomen, med fokus på stjärnor och vår egen galax, Vintergatan. Kursen ger dig verktygen att utforska och förstå de fascinerande hemligheterna i rymden och skapar en stark grund för fortsatt studie och forskning inom astronomi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin